Къде трябва да се поставят използваните торбички медиа?

BIOROCK отговор:

Медиата, базирана на минерална основа е инертен материал, не се влошава във времето и запазва своите характеристики. Ако системата се поддържа редовно, средната продължителност на живота е 10 години.

Въпреки това, ако поддръжката на системата е пренебрегната и определен замърсителен товар е оказал отражение върху ефективността на пречистване на пречиствателния модула, Вие почти сигурно ще трябва да смените торбичките медиа възможно най-скоро.

В такъв случай Ви препоръчваме да се обърнете към специалист, които ще подмени торбите медиа и ще транспортира отпадъците и отработената медиа в съответствие с местните разпоредби и законодателство.

Това са инертни неорганични отпадъци, които след обработката на органичните замърсители могат да бъдат напълно рециклирани. Те могат да се съхранява и в депа за твърди битови отпадъци.

Do you need more information or do you have another question?

Talk to your local product product specialist.

Често задавани въпроси

Закупуване на система за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Инсталиране на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Използване на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Поддръжка на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK