Нашата мисия

Мисията на BIOROCK е да осигурим икономични и екологични решения за пречистването на битовите отпадъчни води, предлагайки най-добрите услуги и качество на нашите клиенти. Системите BIOROCK постигат изключително високо качество на пречистените води, значително по-високо от необходимите стандарти, което в повечето случаи позволява директно заустване на пречистените води в повърхностни водоприемници, като реки и езера, съобразено разбира се с действащите стандарти в различните страни.

Целта е, да бъдем полезни и практични представяйки на следващото поколение модерни висококачествени технологии за пречистването на отпадните води от битови и търговски нужди. Осигурявайки адекватни и лесни решения за устойчиво и ефективно третиране на отпадъчните води, разумни предложения в хармония с природата. Ние следваме едно модерно и ориентирано към бъдещето екологично изпълнение.

Ето защо, ние се въздържаме от електрически и механични компоненти с цел постоянно подобряване на индивидуалните резултати от пречиствателните системи, така например, пречистените отпадъчни води с BIOROCK отговарят на най-строгите изисквания за качество и повторно използване.