BIOROCK

Пречиствателните станции BIOROCK без ток са проектирани и разработени през 1988 г. от инж. Герит Смит в Холандия. Целта и предпоставката за това развитие се основава на предположението, че малките пречиствателни станции за битови и търговски нужди могат да работят без електрически и механични компоненти и едновременно с това в продължение на дълъг период от време, дори и при високи натоварвания – позволявайки отсъствието на ползвателите и от над 6 месеца.

След продължителни опити и тестове първите пречиствателни системи са проектирани и монтирани в Холандия и Скандинавия. Тъй като продуктите не се нуждаят от ток стават доста актуални в райони с недостиг на електричество и чести периоди на суша. Голямият интерес към малките пречиствателни системи, води до следващи монтажи и инсталации на продуктите в Африка, Южна Америка и Карибския басейн, но също така и в европейските страни, особено в Южна Европа и балтийските държави по това време. Днес BIOROCK има повече от 45 хиляди системи, инсталирани в световен мащаб в над 75 страни по света.

От края на 90-те години, системите минават през допълнителни тестове и изследвания, включително преминават и през тестовото поле на "Ван Хал Институт" Леуварден. През 2002 г. BIOROCK взима първият сертификат за изпълнение в бетонов съд а това е сертификатът KIWA, последван през 2005 г. от нови свидетелства за изпълнение.

Днес компанията BIOROCK разполага с ключови търговски офиси и кооперации в Люксембург, Германия, Скандинавия, Франция, Англия, Полша, Нова Зеландия и България.

Нашия екип

Екипът от експерти на BIOROCK се състои от професионалисти, отдадени на работата си и на обкръжаващите ги предизвикателства за опазване на природните води.

Енергията на нашите изследователи осигурява разработването на нови концепции за пречистване на водите, изпитани "на живо", в сътрудничество с национален център за научни изследвания.

Нашият отдел за научни изследвания и развитие е оборудван с най-добрите и актуални софтуерни продукти и е в състояние да проектира най-добрите резервоари, да изследва различните напрежения в материалите, устойчивост на земната основа, воден натиск, геометрия и дебелина на стените.

BIOROCK разполага с екип от специалисти по отпадъчните води, които има дългогодишна практика и опит в разработването и прилагането на конкретни и ефективни решения за пречистване на водите. Екипът е считан за един от най-добрите в индустрията за отпадъчни води, като мисията му е да генерира иновативни подходи за правилното управление на проблемите, свързани с пречистване на отпадъчните води. В тясно сътрудничество с нашите международни търговци и представителства на новаторски и устойчиви стратегии сме и пазарно-ориентирани.

Повече от 25 години ние залагаме на: ясна визия в икономически и екологични предимства за нашите клиенти!

Гамата от сертифицирани решения за пречистване на отпадъчни води може да се използва не само за отпадъчни води от индивидуално жилище, но също така и от няколко къщи, ресторанти, хотели, къмпинги, институции (училища, зали и др.), търговски офиси и жилищни блокове.