Упраление на качеството

BIOROCK е сертифициран по ISO 9001:2008 за производство и продажби на Пречиствателни станции за отпадъчни води BIOROCK.

BIOROCK осигурява продуктова гаранция за цялостните пречиствателни модули и Биореактори (Ако са инсталирани в съответствие с Инструкциите за Монтаж и Поддръжка на BIOROCK). В нашите производствени бази ние работим с най-високите възможни стандарти, като непрекъснато прилагаме тестове за качество по време на всички производствени фази.

Предлагаме гаранция от 25 години за всички полиетиленови (HDРЕ) компоненти.