BIOROCK MONOBLOCK

Всичко в едно - решение за пречистване на битови отпадъчни води от еднофамилни къщи

Пречиствателните станции MONOBLOCK с биологично пречистване са предназначени за жилища, постоянни и сезонни, които не са свързани или не могат да бъдат свързани към канализационната мрежа. Изключително компактните модулни пречиствателни станции (ПСОВ) са предварително комплектовани и готови за бърза и лесна инсталация. Системите от серията MONOBLOCK се предлагат в два варианта с 2000 или 3000 литра обем на първичния утаител, както и с гравитачен (нисък) или помпажен (висок) изход.

Малки пречиствателни станции BIOROCK

BIOROCK Малки пречиствателни станции - решение за пречистване на битови отпадъчни води от едно- и многофамилни къщи

Пречиствателните станции BIOROCK с биологично пречистване са предназначени за жилища, постоянни и сезонни, които не са свързани или не могат да бъдат свързани към канализационната мрежа. Компактните модулни пречиствателни станции (ПСОВ) са предварително комплектовани и готови за бърза и лесна инсталация. Системите от серията BIOROCK SR се предлагат в няколко варианта, като се състоят от два отделни модула, които се свързват последователно.

Пречиствателните станции BIOROCK са висококачествени системи с модерно биологично третиране на отпадъчните води. BIOROCK реакторите се предлагат в няколко варианта със съответния съд за първично третиране на утайките.

Малки пречиствателни станции BIOROCK - ECOROCK реактори

Пречистване на жилищни битови отпадъчни води - Реконструкция на септични ями.

BIOROCK предлага пълна гама от компактни пречиствателни станции за отпадъчни води, представени в системи от 4 до 30 човека. Модулите могат да бъдат комбинирани, с цел обслужването на по-големи обекти (MULTIROCK).

Първични утаители BIOROCK

Първични утаители за монтаж пред пречиствателните модули - Биореактор ECOROCK

BIOROCK предлага широка гама от първични утаители с капацитет от 1500 литра до 50000 литра. В случай на необходимост, капацитетът може да се увеличи, като резервоарите се монтират последователно или успоредно.

Аксесоари

Аксесоари за монтаж и поддръжка на системите BIOROCK

BIOROCK предлага пълна гама от допълнителни части за монтаж и поддръжка на модулите BIOROCK:

 • Удължители получени по метода на ротационното леене за по дълбок монтаж на нашите модули
 • Самостоятелни шахти за вземане на проби - безшевни с по-ниски инсталационни разходи
 • Самостоятелни помпени шахти - безшевни с по-ниски инсталационни разходи
 • Пълна "Система за заустване на водите на високи нива", оборудвана с комплект надеждни, висококачествени помпи
 • Задържателни резервоари
 • Тръби за подвърване на системата с къщата
 • Ревизионни шахти
 • Капаци
 • Шини за надземен монта
 • Комплекти за закрепване на трудни места (при високи подпочвени води и т.н.)
 • Система за управление на отпадъчните води, разработена за модулни инсталации BIOROCK MULTIROCK