ECOROCK 15
Биологична пречиствателна станция

Малка пречиствателна станция предназначена да обслужва 15 човека (Е.Ж.) (*).

ECOROCK 15

Капацитет
Капацитет ЕЖ 15 жители
Капацитет 2250 литри
Параметри
Дължина 5800 мм
Ширина 2260 мм
Height 2395 мм
Тегло 688 кг
Обем 10500 литри
Footprint 6,3 м2
Отвори 2 х 700 мм / 1 х 700-1250 мм