BIOROCK ECOROCK

Модулни пречиствателни станции - решение за пречистване на битови отпадъчни води от жилища и обекти

Пречиствателните станции ECOROCK, работещи с пълно биологично пречистване, са предназначени за жилища и обекти, постоянни и сезонни, които не са свързани или не могат да бъдат свързани към канализационната мрежа. Компактните модулни пречиствателни станции (ПСОВ) са предварително комплектовани и готови за бърза и лесна инсталация. Системите от серията ECOROCK се предлагат в няколко варианта, като се състоят от два или повече отделни модула, които се свързват последователно.

Пречиствателните станции BIOROCK са висококачествени системи с модерно биологично третиране на отпадъчните води. ECOROCK реакторите се предлагат в няколко варианта със съответния първичен утаител, за първично третиране на утайките.