Малки пречиствателни станции BIOROCK

BIOROCK Малки пречиствателни станции - решение за пречистване на битови отпадъчни води от едно- и многофамилни къщи

Пречиствателните станции BIOROCK с биологично пречистване са предназначени за жилища, постоянни и сезонни, които не са свързани или не могат да бъдат свързани към канализационната мрежа. Компактните модулни пречиствателни станции (ПСОВ) са предварително комплектовани и готови за бърза и лесна инсталация. Системите от серията BIOROCK SR се предлагат в няколко варианта, като се състоят от два отделни модула, които се свързват последователно.

Пречиствателните станции BIOROCK са висококачествени системи с модерно биологично третиране на отпадъчните води. BIOROCK реакторите се предлагат в няколко варианта със съответния съд за първично третиране на утайките.