Нашите ценности:

  1. Ангажираност
    Компанията BIOROCK е напълно ангажирана в разработването, производството и разпространението на естествени, биологични системи за пречистване на отпадъчни води. BIOROCK предлагат улеснени и надеждни домашни канализаци, иновативни решения в отговор на нашите клиенти във всички страни по-света.
  2. Откритост
    BIOROCK се вижда като основна точка м/у интересите на своите партньори и клиенти. Взаимното доверие и прозрачност са основните елементи на бизнес-партньорството ни. Професионализмът в рамките на моралните и етични стандарти при нас е задължителен, като почтеността и лоялността са целта.
  3. Виждане
    Нашето развитие и осъвременяването на нашите продукти са приоритет при нас, защото ние сме строго ориентирани към един по-екологичен и опазващ природата процес. Само така можем да си запазим водещата роля в преработването на битово отпадните води.

Звездното небе над мен и моралният закон в мен (Имануел Кант).