10 причини да предпочетете BIOROCK

BIOROCK работи в хармония с природата, не се бори с нея... така, че вие я съхранявате.

  1. Напълно изпитани
    Много надежден процес на пречистване с много висок коефициент на сигурност.
  2. Без електричество
    Отпадъчните води се пречистват от "екосистема" BIOROCK: няма големи и скъпи работещи механични аератори и ел.управления, като не се налага техния монтаж, демонтаж, ремонт и подмяна.
  3. Минималма поддръжка и количество произведена утайка
    Повечето (традиционни) системи за пречистване на битови отпадъчни води изискват 2-4 обслужвания годишно.
  4. Значителни спестявания
    Значителни спестявания на Вашата годишна сметка за електроенергия и разходи за поддръжка - без автоматика.
  5. Безшумни
    Няма бръмчене от аератори, които могат да работят до 24 часа на ден; можете да се наслаждавате на Вашата градина и да спите спокойно.
  6. Без миризма
    Естествената аерация отстранява всякакви миризми.
  7. Сигурно и умело използване на водите за напояване
    Няма риск от бактериална зараза; не се губи вода - ценете водата.
  8. Устойчивост
    Решението BIOROCK има много нисък остатъчен CO2 ефект.
  9. Пречистени отпадъчни води без химикали
    Няма потенциално опасни химикали, които се изхвърлят в градината Ви.
  10. Най-компактната пречиствателна система за отпадъчни води
    По-малка за транспортиране; по-малки изкопи и насипи във Вашата градина.

BIOROCK Ви се изплаща за разлика от познатите традиционни системи и процеси!

Спестете си разходите и най-вече пестете Водата, защтото тя е кръвта на земята и става все по-дефицитна, за нашата природа, като нуждите от нея непрекъснато растат а токът и услугите непрекъснато поскъпват. BIOROCK Ви помага да пречистите отпадъчната вода без електричество, без химикали, без зареждане на бактерии или скъпи за поддръжка ел.оборудвания подлежащи на подмяна - без непредвидени разходи.

Днес цената на услугите за поддръжка, сервизиране на системите и електричеството в България са по-ниски в сравнение с голяма част от страните по света, но това скоро ще се промени. Затова ако днес все още си позволяваме да ги разхищаваме тези средства... електричество, питейна вода и се приема за нормално, то за в бъдеще няма да имаме това удоволствие.

Правилната инвестиция днес в едно разумно и практично решение за Вашия дом и градина ще Ви се изплати чрез значителното намаляване на разходите в бъдеще.