10 причини да предпочетете BIOROCK

BIOROCK работи в хармония с природата, не се бори с нея... така, че вие я съхранявате.

 1. Напълно изпитани
  Много надежден процес на пречистване с много висок коефициент на сигурност.
 2. Без електричество
  Отпадъчните води се пречистват от "екосистема" BIOROCK: няма големи и скъпи работещи механични аератори и ел.управления, като не се налага техния монтаж, демонтаж, ремонт и подмяна.
 3. Минималма поддръжка и количество произведена утайка
  Повечето (традиционни) системи за пречистване на битови отпадъчни води изискват 2-4 обслужвания годишно.
 4. Значителни спестявания
  Значителни спестявания на Вашата годишна сметка за електроенергия и разходи за поддръжка - без автоматика.
 5. Безшумни
  Няма бръмчене от аератори, които могат да работят до 24 часа на ден; можете да се наслаждавате на Вашата градина и да спите спокойно.
 6. Без миризма
  Естествената аерация отстранява всякакви миризми.
 7. Сигурно и умело използване на водите за напояване
  Няма риск от бактериална зараза; не се губи вода - ценете водата.
 8. Устойчивост
  Решението BIOROCK има много нисък остатъчен CO2 ефект.
 9. Пречистени отпадъчни води без химикали
  Няма потенциално опасни химикали, които се изхвърлят в градината Ви.
 10. Най-компактната пречиствателна система за отпадъчни води
  По-малка за транспортиране; по-малки изкопи и насипи във Вашата градина.

BIOROCK Ви се изплаща за разлика от познатите традиционни системи и процеси!

Спестете си разходите и най-вече пестете Водата, защтото тя е кръвта на земята и става все по-дефицитна, за нашата природа, като нуждите от нея непрекъснато растат а токът и услугите непрекъснато поскъпват. BIOROCK Ви помага да пречистите отпадъчната вода без електричество, без химикали, без зареждане на бактерии или скъпи за поддръжка ел.оборудвания подлежащи на подмяна - без непредвидени разходи.

Днес цената на услугите за поддръжка, сервизиране на системите и електричеството в България са по-ниски в сравнение с голяма част от страните по света, но това скоро ще се промени. Затова ако днес все още си позволяваме да ги разхищаваме тези средства... електричество, питейна вода и се приема за нормално, то за в бъдеще няма да имаме това удоволствие.

Правилната инвестиция днес в едно разумно и практично решение за Вашия дом и градина ще Ви се изплати чрез значителното намаляване на разходите в бъдеще.