ECOROCK 10
Биологична пречиствателна станция

Малка пречиствателна станция предназначена да обслужва 10 човека (Е.Ж.) (*).

ECOROCK 10 е малка пречиствателна станция за отпадъчни води

Пречиствателната станция ECOROCK 10 е компактно решение от биореактор с биофилтър и първичен резервоар. Биореакторът е предназначен да пречиства отпадъчните води до 10 човека в домашни условия, при минимален обем на първичният резервоар от 5000 литра. Системата ECOROCK 10 функционира като ПСОВ на две нива. Суровите отпадъчни води първоначално постъпват в първичен утаител BIOROCK ST1-5000, за да се осигури предварително разделяне и първоначално разграждане на органичните твърди вещества. След това отпадъчната вода преминава през филтър за отпадъчни води, преди да постъпи в пречиствателния модул ECOROCK, където протича процес на аеробно филтриране.

(*) В зависимост от изискванията за качество на отпадъчните води, в някои случаи е възможно пречиствателния модул да поеме повече от официално предвидените еквивалент жители (Е.Ж.)

Биологично пречистване

Следващото ниво на процеса се дефинира от медиата BIOROCK. Медиата BIOROCK е третирана предварително с ензими, за да се постигне бързо стартиране и да се стимулира растежа на правилния тип бактерии; Тези бактерии колонизират медиата в големи количества и бързо разграждат органичните отпадъци. Философията на пречистването на отпадъчните води се базира на аеробно / анокси биологично разграждане и филтриране. Предимството на технологията BIOROCK допълнително се характеризира с - минимални изисквания за поддръжка и възможност за обработка на периодични (сезонни) товари. (Например ваканционни домове, хижи, къмпинги и т.н.)

Революционна Технология

Модулите BIOROCK са комплектовани пречиствателни станции за битови отпадъчни води (ПСОВ), осигуряващи качество, съвместимо с най-високите стандарти. Технологията на биологично пречистване не изисква никакво електричество или движещи се части. В резултат на това; разходите за поддръжка и експлоатация са особено ниски и надеждността е максимална. Модулите са изградени в трайни HDPE резервоари с леки, нископрофилни капаци за достъп. ПСОВ се доставят като пълен комплект за по-лесно инсталиране. Модулите BIOROCK използват уникална фиксирана технология с биофилм със специфични функции, за да се постигне пречиствателен ефект без отделяне на миризми, до ниво подходящо за напояване или повторно използване като "техническа вода". Благодарение на високото качество на пречистените води, при необходимост, те могат да бъдат заустени в приемник "чувствителна зона".

ECOROCK 10

Капацитет
Капацитет ЕЖ 10 жители
Капацитет 1500 литри
Параметри
Дължина 5450 мм
Ширина 1150 мм
Height 2040 мм
Тегло 649 кг
Обем 7000 литри
Footprint 5,95 м2
Отвори 2 х 700-1250 мм / 1 х 700 мм