Разпределителна шахта
При MULTIROCK модулни инсталации

BIOROCK предлага специално разработена система за разпределяне на отпадъчните води за модулните пречиствателни станции MULTIROCK. Тези устройства нямат механични или електрически компоненти, като по този начин се намаляват разходите за експлаоатация и поддръжка. Системите MULTIROCK са изключително подходящи за малки жилищни сгради, къмпинги, паркове за каравани и др. Това модулно решение предлага гъвкавостта на постепенно увеличаване на капацитета на съществуваща система BIOROCK, намаляване на първоначалната инвестиция и разпределяне на инвестиционните разходи във времето.

Системата за разпределяне на отпадъчните води се инсталира между първичния утаител и модулите ECOROCK, като по този начин осигурява равномерно разпределение на отпадъчните води между пречиствателните модули.

Състои се от два компонента:

  • Шахта за контрол на потока, която контролира обема течност, постъпващ към ECOROCK модулите.
  • Разпределителна шахта, която осигурява равномерни водни количества към ECOROCK модулите. 

Разпределителна шахта

Разпределителната шахта е вторият етап от системата за разпределение на водата. Тя се разполага след шахтата за контрол на потока и подава равномерно водни количества към модулите разположени след нея.

Разпределителна шахта се изисква при паралелно инсталиране на 3 или повече модула.

Искате да знаете повече?

Jörg Reder е наш Commercial Manager International и той ще Ви отговори веднага на всички Ваши технически и търговски запитвания.

Можете да се свържете с Jörg по телефона, просто се обадете на телефон +352 26 65 00 26 35 или използвайте формата, за да му изпратите съобщение.

или използвайте Skype!

Кликнете тук за Skype Jörg (Телефоните и Skype са достъпни само през работно време)

All fields are mandatory