BIOROCK-ST2-3000
Първичен утаител

Двукамерен първичен утаител BIOROCK-ST2-3000  

При BIOROCK системите се използва модерна висококачествена технология за пречистване на отпадни води от битови и търговски нужди. Системите BIOROCK се състоят от различни по големина биореактори със статично неподвижна биологична маса и биологични процеси, които се комбинират като цялостна система с резервоар за първично третиране на водите.

В първичния резервоар за първично лечение или денитрификация попадат всички мазнини, масла, неразтворени вещества и други груби, тежки частици, които са неразтворени или неразтворими (редукция на БПК5, НВ, Общ N и Общ Р). Маслата и мазнините се отделят на повърхността, като образуват слой, плаващ във водата. Твърдите, неразтворени и неразтворими вещества, тежки елементи падат на дъното, където формират т.нар. утайки от отпадъчни води. В средния диапазон на резервоара – под слоя от мазнини и над формиращата се утайката се зауства тръба (преливник), която се свързва с биологичното стъпало – биореактор.

В тази тръба (преливник) има един допълнителен филтър – първичен филтър за отпадъчните води. Той филтрира грубите частици и служи като бариера срещу постъпване на твърди отпадъци от отпадъчните води в крайния биологичен етап за фино пречистване на водите в ECOROCK реактора с който се обезцветява, обезмирисява и обеззаразява водата.

Модулите разполагат с четири пръстена разположени в долните ъгли на всеки резервоар, позволяващи закрепването на резервоара с помощта на ремъци, когато се монтират в условията на високи подпочвени води.

Всички първични утаители BIOROCK са стандартно оборудвани с интегриран удължителен комплект и филтър за отпадъчни води, разположен в изходящата тръба. За спецификации вижте "Опции" (Филтър за отпадъчни води).

BIOROCK-ST2-3000

Капацитет
Капацитет ЕЖ 6 жители
Капацитет 3000 литри
Параметри
Дължина 2150 мм
Ширина 1150 мм
Height 2040 мм
Тегло 230 кг
Обем 3000 литри
Отвори 1250/700 мм

Искате да знаете повече?

Jörg Reder е наш Commercial Manager International и той ще Ви отговори веднага на всички Ваши технически и търговски запитвания.

Можете да се свържете с Jörg по телефона, просто се обадете на телефон +352 26 65 00 26 35 или използвайте формата, за да му изпратите съобщение.

или използвайте Skype!

Кликнете тук за Skype Jörg (Телефоните и Skype са достъпни само през работно време)

All fields are mandatory