BIOROCK-ST1-2000
Първичен утаител

Еднокамерен първичен утаител BIOROCK-ST1-2000  

При BIOROCK системите се използва модерна висококачествена технология за пречистване на отпадни води от битови и търговски нужди. Системите BIOROCK се състоят от различни по големина биореактори със статично неподвижна биологична маса и биологични процеси, които се комбинират като цялостна система с резервоар за първично третиране на водите.

В първичния резервоар за първично лечение или денитрификация попадат всички мазнини, масла, неразтворени вещества и други груби, тежки частици, които са неразтворени или неразтворими (редукция на БПК5, НВ, Общ N и Общ Р). Маслата и мазнините се отделят на повърхността, като образуват слой, плаващ във водата. Твърдите, неразтворени и неразтворими вещества, тежки елементи падат на дъното, където формират т.нар. утайки от отпадъчни води. В средния диапазон на резервоара – под слоя от мазнини и над формиращата се утайката се зауства тръба (преливник), която се свързва с биологичното стъпало – биореактор.

В тази тръба (преливник) има един допълнителен филтър – първичен филтър за отпадъчните води. Той филтрира грубите частици и служи като бариера срещу постъпване на твърди отпадъци от отпадъчните води в крайния биологичен етап за фино пречистване на водите в ECOROCK реактора с който се обезцветява, обезмирисява и обеззаразява водата.

Модулите разполагат с четири пръстена разположени в долните ъгли на всеки резервоар, позволяващи закрепването на резервоара с помощта на ремъци, когато се монтират в условията на високи подпочвени води.

Всички първични утаители BIOROCK са стандартно оборудвани с интегриран удължителен комплект и филтър за отпадъчни води, разположен в изходящата тръба. За спецификации вижте "Опции" (Филтър за отпадъчни води).

BIOROCK-ST1-2000

Капацитет
Капацитет ЕЖ 4 жители
Капацитет 2000 литри
Параметри
Дължина 1400 мм
Ширина 1150 мм
Height 2040 мм
Тегло 142 кг
Обем 2000 литри
Отвори 700 мм
Гаранция
Гаранция 25 year
Медиа 10 year

Искате да знаете повече?

Jörg Reder е наш Commercial Manager International и той ще Ви отговори веднага на всички Ваши технически и търговски запитвания.

Можете да се свържете с Jörg по телефона, просто се обадете на телефон +352 26 65 00 26 35 или използвайте формата, за да му изпратите съобщение.

или използвайте Skype!

Кликнете тук за Skype Jörg (Телефоните и Skype са достъпни само през работно време)

All fields are mandatory