MONOBLOCK-2
Компактна биологична пречиствателна станция

MONOBLOCK, ново поколение ПСОВ без електричество

Пречиствателна станция

Това ново поколение революционни продукти е продължение на нашите проучвания за ефективността при пречистване на битовите отпадъчни води от къщи и търговски обекти. Това технологично предизвикателство, което винаги е било движещата сила на растежа на нашата компания, също е в основата на нашата мисия: Да представим най-доброто решение за пречистване на битово отпадъчни води, предлагайки качествени продукти и услуги на нашите клиенти.

Новата гама пречиствателни станции се предлага в продуктовата линия от 4 ЕЖ за еднофамилна къща до 30 ЕЖ за многофамилна къща или търговски обект. Последната новост на марката BIOROCK е системата "Всичко в едно" - MONOBLOCK, предлагаща както първичен утаител, така и пречиствателен модул BIOROCK реактор в един, изключително компактен резервоар.

Тази технологична иновация се предлага в три варианта: Системата MONOBLOCK-2, оборудвана с първичен утаител от 2000 литра (за първична обработка) и ECOROCK реактор за 6 ЕЖ. Тези три конфигурации позволяват да се разшири полето на приложение и да се предложи продукт, който отговаря изцяло на изискванията заложени в проект за пречиствателна станция за еднофамилна къща, в зависимост от органичното натоварване, което ще се третира.

Пречиствателната станция MONOBLOCK най-добре представя визията на BIOROCK за бъдещото развитие.

Новата система MONOBLOCK, Съвкупност от технологични предимства за икономично и изключително надеждно решение.

В съответствие с философията на марката BIOROCK и съществуващата гама продукти, системата MONOBLOCK работи без електричество, избягвайки рисковете от повреда и осигурявайки минимални разходи за експлоатация и поддръжка.
Новото поколение ПСОВBIOROCK  са едни от най-компактните продукти, като първичният утаител и пречиствателният модул се комбинират в един резервоар. По този начин фундамента на системата MONOBLOCK е значително намален: само 6 м2.
Системите MONOBLOCK са много леки и се доставят «готови за монтаж», осигурявайки лесна и бърза инсталация, с минимални строителни дейности в градината. Инсталирането на системата MONOBLOCK може да се извърши в рамките на един работен ден, което свежда до минимум разходите за монтаж.
Цената за придобиване на системата MONOBLOCK е особено конкурентна на наситения пазар с малки и компактни ПСОВ. Спестяванията при покупката се допълват от тези, свързани с оперативните разходи на линията MONOBLOCK, които са сред най-ниските на пазара. Работейки без електричество и следователно без механични части, които са синоним на тежка поддръжка, системата MONOBLOCK позволява на потребителя да реализира значителни икономии както по отношение на консумацията на енергия, така и по отношение на поддръжката на системата.

Решение за пречистване на битови отпадъчни води, идеално за всички видове жилища

Пречиствателните станции MONOBLOCK позволяват дълги периоди на отсъствие на потребителите, като по този начин са подходящи, както за основно, така и за второстепенно жилище. Освен това инсталирането на системата е възможно при всякакъв вид земни услови, със или без подпочвени води.

С ниво на пречистване, съответстващо на по-високия клас системи, MONOBLOCK, най-новото допълнение към гамата на BIOROCK, е изключително ефективно при пречистването на битови отпадъчни води.
Нашето 3-то поколение продукти се основава на технологията BIOROCK и нашата пречистваща медиа, с ненадмината стабилност и изключителни структурни характеристики: От минерален произход, тя не компостира и не се разпада с течение на времето.
Решението MONOBLOCK го правят подходящо за всякакви конкретни изисквания, заложени в проекта.

Вариант при високо заустване на отпадъчните води

Ако пречистената вода трябва да заусти на по-високо ниво, системата MONOBLOCK е проектирана така, че да може да бъде инсталирана малка помпа в интегрираната помпена шахта, предназначена за тази цел.

BIOROCK може да достави качествена помпа в случай на високо заустване на отпадъчните води на системата MONOBLOCK, осигурявайки решение "всичко в едно", което опростява инсталирането на системата на място и спестява значително време по време на инсталацията.

За транспортиране и манипулиране вижте нашите технически инструкции. Системите BIOROCK трябва да се пускат в експлоатация, използват и поддържат съгласно нашите Инструкции за монтаж. Всички модули BIOROCK са изработени от полиетилен с висока плътност (HDPE).

MONOBLOCK-2

Капацитет
Капацитет ЕЖ 4-6 жители
Капацитет 900 литри
Параметри
Дължина 2790 мм
Ширина 1200 мм
Height 2000 мм
Тегло 384 кг
Обем 3000 литри
Първичен утаител 2000 литри
Footprint 3,5 м2
Отвори 1 х 600 & 1 x 1000 мм