Тласкател
Тласкател за MULTIROCK системите

BIOROCK предлага специално разработена система за разпределяне на отпадъчните води за модулните пречиствателни станции MULTIROCK. Тези устройства нямат механични или електрически компоненти, като по този начин се намаляват разходите за експлаоатация и поддръжка. Пречиствателните станции MULTIROCK са изключително подходящи за малки жилищни сгради, къмпинги, паркове за каравани и др. Това модулно решение предлага гъвкавостта на постепенно увеличаване на капацитета на съществуваща система BIOROCK, намаляване на първоначалната инвестиция и разпределяне на инвестиционните разходи във времето.

Системата за разпределяне на отпадъчните води се инсталира между първичния утаител и модулите ECOROCK, като по този начин осигурява равномерно разпределение на отпадъчните води между пречиствателните модули. Системата се състои от два компонента:

  • Тласкател за контрол на потока, който контролира обема течност, постъпващ към ECOROCK модулите.
  • Разпределителна шахта, която осигурява равномерни водни количества към ECOROCK модулите. 

Тласкател за регулиране на потока

Тласкател за контрол на потока е първият етап на системата за разпределение на отпадъчните води. Той се монтирана непосредствено след първичния утаител и служи като буфер, който контролира потока при преминаването му към модулите ECOROCK. Целта му е да действа като "напорен резервоар", който осигурява залпово подаване на водното количество през разпределителната шахта и гарантира равномерно протичане през всички биореактори ECOROCK, монтирани успоредно.

Системата за контрол на потока работи 100% без електричество и е оборудвана с поплавък, който работи на гравитачен принцип.

Тласкател

Параметри
Обем 130/200 литри

Искате да знаете повече?

Jörg Reder е наш Commercial Manager International и той ще Ви отговори веднага на всички Ваши технически и търговски запитвания.

Можете да се свържете с Jörg по телефона, просто се обадете на телефон +352 26 65 00 26 35 или използвайте формата, за да му изпратите съобщение.

или използвайте Skype!

Кликнете тук за Skype Jörg (Телефоните и Skype са достъпни само през работно време)

All fields are mandatory