BIOROCK MONOBLOCK

Всичко в едно - решение за пречистване на битови отпадъчни води от еднофамилни къщи

Пречиствателните станции MONOBLOCK с биологично пречистване са предназначени за жилища, постоянни и сезонни, които не са свързани или не могат да бъдат свързани към канализационната мрежа. Изключително компактните модулни пречиствателни станции (ПСОВ) са предварително комплектовани и готови за бърза и лесна инсталация. Системите от серията MONOBLOCK се предлагат в два варианта с 2000 или 3000 литра обем на първичния утаител, както и с гравитачен (нисък) или помпажен (висок) изход.