ECOROCK-3000
Биореактор за малка пречиствателна станция за отпадъчни води за 15 човека

Малка пречиствателна станция за битови отпадъчни води предназначена да обслужва 15 човека (Е.Ж.) (*).

ЕCОROCK-3000 е биореактор за малка пречиствателна станция за отпадъчни води

Пречиствателният модул ECOROCK-3000 е компактен биореактор с биофилтър за реконструкция на съществуващи изгребни ями или други налични резервоари. Биореакторът е предназначен да пречиства отпадъчните води за 15 човека в домашни условия, при минимален обем на първичният резервоар от 7500 литра. Системата ECOROCK-3000 функционира като ПСОВ на две нива. Суровите отпадъчни води първоначално постъпват в първичен утаител, за да се осигури предварително разделяне и първоначално разграждане на органичните твърди вещества. След това отпадъчната вода преминава през филтър за отпадъчни води, преди да постъпи в пречиствателния модул ECOROCK, където протича процес на аеробно филтриране.

(*) В зависимост от изискванията за качество на отпадъчните води, в някои случаи е възможно пречиствателния модул да поеме повече от официално предвидените еквивалент жители (Е.Ж.)

Биологично пречистване

Следващото ниво на процеса се дефинира от медиата BIOROCK. Медиата BIOROCK е третирана предварително с ензими, за да се постигне бързо стартиране и да се стимулира растежа на правилния тип бактерии; Тези бактерии колонизират медиата в големи количества и бързо разграждат органичните отпадъци. Философията на пречистването на отпадъчните води се базира на аеробно / анокси биологично разграждане и филтриране. Предимството на технологията BIOROCK допълнително се характеризира с - минимални изисквания за поддръжка и възможност за обработка на периодични (сезонни) товари. (Например ваканционни домове, хижи, къмпинги и т.н.)

Революционна Технология

Модулите ECOROCK са комплектовани пречиствателни станции за битови отпадъчни води (ПСОВ), осигуряващи качество, съвместимо с най-високите стандарти. Технологията на биологично пречистване не изисква никакво електричество или движещи се части. В резултат на това; разходите за поддръжка и експлоатация са особено ниски и надеждността е максимална. Модулите са изградени в трайни HDPE резервоари с леки, нископрофилни капаци за достъп. ПСОВ се доставят като пълен комплект за по-лесно инсталиране. Модулите BIOROCK използват уникална фиксирана технология с биофилм със специфични функции, за да се постигне пречиствателен ефект без отделяне на миризми, до ниво подходящо за напояване или повторно използване като "техническа вода". Благодарение на високото качество на пречистените води, при необходимост, те могат да бъдат заустени в приемник "чувствителна зона".

ECOROCK-3000

Капацитет
Капацитет ЕЖ 15 жители
Капацитет 2250 литри
Параметри
Дължина 2150 мм
Ширина 1150 мм
Height 2175 мм
Тегло 304 кг
Обем 3000 литри
Отвори 1250/700 мм
Гаранция
Гаранция 25 year
Медиа 10 year

Искате да знаете повече?

Jörg Reder е наш Commercial Manager International и той ще Ви отговори веднага на всички Ваши технически и търговски запитвания.

Можете да се свържете с Jörg по телефона, просто се обадете на телефон +352 26 65 00 26 35 или използвайте формата, за да му изпратите съобщение.

или използвайте Skype!

Кликнете тук за Skype Jörg (Телефоните и Skype са достъпни само през работно време)

All fields are mandatory