Инсталирането и пускането в експлоатация на Вашата система BIOROCK-ECOROCK трябва да се извършва от сертифициран монтажник на BIOROCK. Вашият монтажник ще може да Ви предложи договор за поддръжка. Гаранцията BIOROCK е валидна само ако изискваната поддръжка се извършва от сертифициран специалист на BIOROCK.

Ако не желаете да сключите договора за поддръжка, уверете се, че Вашата пречиствателна станция за отпадъчни води се проверява и поддържа редовно от компетентен специалист по отпадъчните води.

10 ключови предимства на Вашата пречиствателна станция за отпадъчни води BIOROCK:

  1. Устойчива и надеждна: Възможни са дълги периоди през които липсва постъпване на отпадъчни води.
  2. Най-ниски експлоатационни разходи: Няма механични и електрически компоненти.
  3. Дълъг период за отстраняване на утайките: Първичният резервоар се нуждае от почистване веднъж на 2-4 години.
  4. Компактни и леки: тип "Plug and Play" - В резултат на това инсталацията е много лесна и бърза.
  5. Напълно безшумни.
  6. Не се изисква никакво електричество, освен ако чистата вода не се зауства помпажно с малка помпа, в случай на необходимост.
  7. Няма движещи се части: не се налага подмяна на резервни части в пречиствателната станция.
  8. Ниска въглеродна остатъчност: Тъй като не се изисква електроенергия, липсват емисиите на CO2, свързани с производството на електроенергия.
  9. Превъзходно качество на отпадъчните води.
  10. 2 етапа (Голям първичен утаител + Биореактор). В резултат BIOROCK STP е толерантен към: мляко, бира, мазнини, тампони, бебешки кърпи и всички видове санитарни изделия.
Връщане към списъка с видеоклипове Гледайте това видео в Youtube Посетете нашия Youtube канал

Искате да знаете повече?

Fabian Belin е наш Project Manager и той ще Ви отговори веднага на всички Ваши технически и търговски запитвания.

Можете да се свържете с Fabian по телефона, просто се обадете на телефон +352-26-17 66 33 или използвайте формата, за да му изпратите съобщение.

или използвайте Skype!

Кликнете тук за Skype Fabian (Телефоните и Skype са достъпни само през работно време)

All fields are mandatory