Можем ли да изберем първичен утаител, който не е BIOROCK?

BIOROCK отговор:
В случай на запитване от Ваша страна относно използването на пречиствателни станции BIOROCK с първичен утаител "BIOROCK", можем да потвърдим, че това е технически възможно, но подлежи на преглед по отношение на гаранционни условия.

Конфигурацията на първичен утаител не е изключение само за Обединеното кралство. Германия също така признава монтажа на пречиствателни модули BIOROCK с други видове първични утаители, маркирани със знак СЕ.

Разделителната стена в първичния утаител е задължителна съгласно германското законодателство по, което ние сме стандартизирали, за да оптимизираме гамата ни продукти.

Можем да потвърдим, че пречиствателните модули BIOROCK могат да бъдат използвани съвместно с всеки един първичен утаител, стига той да има знак CE на етикета, да работи ефективно и да е оборудван с първичен филтър.

Ефективността на пречистването не би засегнала, условията на гаранцията по отношение на пречиствателния модул, които остават непроменени, както и инструкциите за инсталиране и поддръжка. Трябва да се вземат предвид конкретните инструкции от производителя на използвания първичен утаител.

Do you need more information or do you have another question?

Talk to your local product product specialist.

Често задавани въпроси

Закупуване на система за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Инсталиране на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Използване на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Поддръжка на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK