Може ли системата да бъде инсталирана на заливна площ?

BIOROCK отговор:

ПСОВ BIOROCK не е предназначена за монтаж върху заливни площи и никога не може да бъде потапяна под вода без да настъпят от това нежелани ефекти (както и при всички останали системи на конкурентните фирми).

Можем да гарантираме носещата способност на системата, когато е инсталирана подземно в навлажнена почва, но никога когато е потопена под вода поради връзките, които по дефиниция в повечето случаи осигуряват само вътрешно уплътнение, както и поради нашите буферни елементи към системата, които не са предназначени за този тип монтаж без използването на специално оборудване.

Do you need more information or do you have another question?

Talk to your local product product specialist.

Често задавани въпроси

Закупуване на система за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Инсталиране на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Използване на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Поддръжка на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK