Трябва ли винаги да се инсталира вятърна или електрическа система за осигуряване на вентилация?

BIOROCK отговор:
Изборът на вид вентилатор зависи от оборудването:

За първичният утаител и отстраняването на генерираните газовете от вентилационната система може да бъде оборудвана със статичен вентилатор за отстраняване на газове или въздушно задвижван вентилатор, разположен най-малко на 40 см над билото на сградата и на 1 м от всякакви прозорци или други средства за проветряване. Обемът за вентилиране ще бъде обработван и отделен частично от първичния утаител резервоар чрез въздушно задвижван вентилатор (с лопатки), разположен също над билото на сградата.

Електрическата вентилация е необходима само в случай на проблеми при осигуряване на ефективен въздушен поток (продължителни миризми, незадоволителна ефективност на пречистването и др.). В девет от десет пъти, наличието на неприятна миризма показва липса на вентилация или лошо оформление на тръбопровода и отвеждащия колектор.

В нашите инструкции за монтаж се препоръчва използването на въздушно задвижван вентилатор на BIOROCK, за да се избегнат неприятни ситуации в случай на недостатъчна вентилация.

  • Когато вентилационната система на първичния утаител е недостатъчна, се разбира веднага, тъй като се получават продължителни неприятни миризми. В този случай, въздушният поток може да бъде подобрен чрез инсталиране на вятърна турбина (въздушно задвижван вентилатор).
  • Когато филтърната вентилация работи лошо, няма почти никаква миризма и собственикът разбира за проблема само по лошите резултати от пречистването на водата по време на сервиз или поддръжка. За да поддържате ефективността, препоръчваме винаги да е инсталиран въздушно задвижван вентилатор. В случай, че монтажникът потвърди, че статичният вентилатор за отстраняване на газовете е достатъчен (например, след тест за дим), той може да бъде използван безпроблемно.

Във всички случай, ако се изиска от нас да предоставим услуги по поддръжката по време на гаранционния срок на системата, първата извършена от нас проверка ще се отнася до ефективността на вентилацията и ако тя не е коректна и ефективна, това ще трябва да бъде коригирано за сметка на собственика на системата.

Do you need more information or do you have another question?

Talk to your local product product specialist.

Често задавани въпроси

Закупуване на система за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Инсталиране на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Използване на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Поддръжка на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK