Могат ли да се обединят вентилациитя в една?

BIOROCK отговор:

Не се допуска свързването на двата вентилационни канала за вентилация на първичния утаител и вентилационния отвор на биологичния модул.

В Параграф 4 на инструкциите за монтаж на стр. 9 от ръководството, както и диаграмите на страници 17 и 18 на същото ръководство (приложени към всяка система) са посочени ясно изискванията за проектирането на вентилацията. И двата вентилационни канала трябва да бъдат отделени и инсталирани в съответствие с ръководството за монтаж.

Отговорността на монтажника е да провери ефективността на вентилационната система при активиране на системата за пречистване на отпадъчни води. Въздушният поток може да се подобри чрез инсталиране на вентилатор вместо статичен екстрактор.

Електрическата вентилация е необходима само в случай на проблеми при осигуряване на ефективен въздушен поток (продължителни миризми, незадоволителна ефективност от пречистването).

В девет от десет пъти, наличието на неприятна миризма се дължи на липса на вентилация или лошо оформление на отвеждащия колектор.

Do you need more information or do you have another question?

Talk to your local product product specialist.

Често задавани въпроси

Закупуване на система за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Инсталиране на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Използване на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Поддръжка на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK