Може ли системата да се инсталира в условията на високи подпочвени води?

BIOROCK отговор:

Пречиствателната станция за отпадъчни води BIOROCK-5 може да бъде монтирана в условията на високи подпочвени води.

За да се облекчи това ограничение на инсталацията в дадена конфигурация, системата може да бъде монтирана повърхностно. Ние доставяме подходящите приспособления за надземна инсталация, а ръководството за монтаж осигурява съответните препоръки.

Do you need more information or do you have another question?

Talk to your local product product specialist.

Често задавани въпроси

Закупуване на система за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Инсталиране на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Използване на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Поддръжка на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK