Сухи тоалетни

BIOROCK отговор:

В присъствието на сухи тоалетни, бактериите няма да могат да изхранват органичната материя и работата на системата ще се влоши. При тези условия нашата гаранция става невалидна.

Do you need more information or do you have another question?

Talk to your local product product specialist.

Често задавани въпроси

Закупуване на система за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Инсталиране на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Използване на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Поддръжка на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK