Какво е количеството на утайката, която се произвежда в септичния резервоар?

BIOROCK отговор:

Обемът на произведената утайка се влияе от това как се използва пречиствателния модул (размер, честота и степен на натоварване, вид отпадъчна вода, рутинна поддръжка). Всяко устройство е различно.

Ние считаме, че инсталация от 0,5 л / ден / е.ж. ще произведе 182,5 литра утайка на е.ж. за година, през време на първата година от експлоатацията. По-реалната стойност е около 0.3 л / e.ж. / година.

Обемът на произведената утайка намалява през първите няколко години. Обикновено след 4-та или 5-та година остатъчният обем се намалява с 40%.

При почистване на първичния утаител, каналочистачната машина (фекалка) трябва да остави няколко сантиметра утайки на дъното на резервоара, тъй като бактериите, които разграждат утайките, са специфични и се изисква значително време, за тяхното развитие.

Do you need more information or do you have another question?

Talk to your local product product specialist.

Често задавани въпроси

Закупуване на система за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Инсталиране на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Използване на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Поддръжка на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK