На какво отстояние се монтира системата?

BIOROCK отговор:

Монтажът на системата (пречиствателната станция) трябва да бъде на минимално разстояние от 3 метра от регулационната граница на собственост и от всички дървета или растителност, които са развили значителна коренна система.

Септичният резервоар трябва да бъде монтиран възможно по-близо (по възможност на по-малко от 10 метра) до изходната точка на суровата отпадъчна вода, за да се предотврати запушването с мазнини на довеждащия колектор (канализация). Ако септичният резервоар е инсталиран на повече от 10 метра, преди него трябва да бъде монтиран мазниноуловител или шахта за промиване на канализацията.

Do you need more information or do you have another question?

Talk to your local product product specialist.

Често задавани въпроси

Закупуване на система за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Инсталиране на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Използване на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Поддръжка на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK