Може ли да се използват тръби с различен диаметър?

BIOROCK отговор:

Вентилацията на системата трябва да се извършва много внимателно. От една страна, генерираният газ от първичния утаител трябва да се отстрани, а от друга, трябва да се осигури правилната вентилация на модула за пречистване BIOROCK.

Диаметърът, посочен в инструкциите на BIOROCK, е Ф100 мм. Това е европейският стандарт, и от тази гледна точка системата BIOROCK е преминала първоначални сертификационни тестове и работи в останалите страни.

Диаметърът Ф110 мм, използван широко в Обединеното кралство, Германия, България, е минимален. Като средство за предприемане на необходимите предпазни мерки, както при инсталирането на канализационна система за вентилация, не трябва да има 90° завои. Системата ще работи отлично с 45° завои без обратна наклон. Диаметърът на входящия колектор в първичния утаител трябва да бъде поне равен с диаметъра на отвеждащия колектор от сградата.

Do you need more information or do you have another question?

Talk to your local product product specialist.

Често задавани въпроси

Закупуване на система за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Инсталиране на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Използване на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Поддръжка на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK