Къде и как се заустват пречистените отпадъчни води от BIOROCK?

BIOROCK отговор:

Пречистените отпадъчни води, на изхода на системата BIOROCK, са с много високо качество и могат да бъдат заустени в природната среда. Резултатите от пречиствателните ефекти, изразени в проценти, са както следва: БПК5: 99%, ХПК: 96%, НВ: 99%.

В Обединеното кралство съществува изискване да се осигури инфилтрацията на обработените отпадъчни води, а изхвърлянето им в резервоар или в естествена среда подлежи на разрешение. Тези изисквания могат да се различават в зависимост от естеството на почвата и други специфични фактори, свързани с местната структура (законодателство). Също така е възкожно подземното напояване на декоративни градини ако не е забранено. Използването на пречистената вода за поливане на растения, предназначени за пряка човешка консумация е забранено.

Do you need more information or do you have another question?

Talk to your local product product specialist.

Често задавани въпроси

Закупуване на система за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Инсталиране на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Използване на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Поддръжка на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK