Какво представлява процеса на обезмасляване?

BIOROCK отговор:

Както при всички системи, в зависимост от конкретния модул (разстояния и др.), мазнините и плаващите отлагания, които произлизат основно от дейностите по готвене и пране, имат тенденция да се утаяват и втвърдяват в тръбите между къщата и първичния утаител, когато модулът не работи много или изцяло за определен период от време. Вашият монтажник ще ви посъветва да поставите ревизионен тройник с пробка за инспекция, който позволява лесното обслужване в случай на запушване.

За първичния утаител: когато модулът е спрян, става въпрос просто за изплакване на предфилтъра с чиста вода (това е четката, разположена на изхода на първичния утаител), за да се предотврати втвърдяването на натрупаната материя във времето и запушването на филтъра. В зависимост от устройството, ако се изисква уловител на мазнините, той трябва да бъде изпразнен преди всяко изключване. Тези предпазни мерки се отнасят за всички налични в нашата гама системи след продължителен период на изключване.

Модулът за пречистване BIOROCK не е засегнат, тъй като само обработените отпадъчни води, които не съдържат мазнини, достигат до него. В случая става въпрос за извършване на визуална проверка всяка година в съответствие с нашето ръководство за потребителя. При стартиране, след 6 месеца на неактивност, препоръчваме да оставите чистата вода да тече, докато водата влезе директно в самия модул BIOROCK; Това ще позволи да се провери правилното протичане през сплитера и да се навлажни отново BIOROCK медиата. Никакви добавки от какъвто и да е характер не трябва да се използват във филтъра BIOROCK.

Препоръчваме Ви да поверите годишната поддръжка на вашия модул на специалист. Ако вашият монтажник не е в състояние да предложи договор за поддръжка, можем да Ви свържем със специализирана фирма. Можете да направите заявка на страницата за контакти на нашия уебсайт.

Do you need more information or do you have another question?

Talk to your local product product specialist.

Често задавани въпроси

Закупуване на система за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Инсталиране на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Използване на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Поддръжка на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK