Може ли ако има помпа тя да се захранва съсъ слънчева енергия?

BIOROCK отговор:

BIOROCK извърши проучване за захранване на помпата със слънчева енергия (в случай на необходимост), като резултатите показаха, че цената и надеждността на този вариант не са подходящи и в резултат на това преустановихме разработката.

Do you need more information or do you have another question?

Talk to your local product product specialist.

Често задавани въпроси

Закупуване на система за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Инсталиране на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Използване на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Поддръжка на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK