Може ли да се свържат улуците със системата?

BIOROCK отговор:

Включването на дъждовната вода в пречиствателните модули е забранено и ние силно препоръчваме да не свързвате улуци към системата BIOROCK. Това може да доведе до несъответствия в пречиствателния ефект на станцията.

От една страна, количеството дъждовна вода не може да бъде контролирано, а от друга, тя е замърсена с прах и различни видове отпадъци, които в големи количества имат тенденция към нарушаване на баланса в сравнение с изтичането на битови отпадъци. Бактериите се нуждаят от органична материя, а изхвърлянето на дъждовна вода ще "промие" системата по време на периода на изключване. Прекаленото количество вода ще доведе до неефективна работа на системата.

Do you need more information or do you have another question?

Talk to your local product product specialist.

Често задавани въпроси

Закупуване на система за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Инсталиране на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Използване на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Поддръжка на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK