Пречистената вода от BIOROCK системата може ли да се използва за поливане?

BIOROCK отговор:

Пречиствателната станция за пречистване на отпадъчни води без електричество BIOROCK се е доказала, като една от най-добре функциониращите системи на пазара. (Пречиствателните ефекти, представени в проценти са, както следва: БПК5: 99%, ХПК: 96%, НВ: 99%.) Биологичен филтър, който отговаря на европейските норми за третиране на битови отпадъчни води, позволява третираните отпадъчни води да се изхвърлят директно в околната среда. Тези отпадъчни води са от органичен произход и има потенциален риск за здравето; Отпадъчните води не могат да бъдат използвани директно в същото състояние. В Обединеното кралство съществува изискване да се осигури инфилтрацията на обработените отпадъчни води, а изхвърлянето им в резервоар или в естествена среда подлежи на разрешение. За България изискванията са малко по различни, обърнете се за консултация.

Когато всички изисквания са изпълнени, следва да се обърнете към местните власти, за да Ви предоставят местните регулаторни изисквания за използването на отпадъчните води за напояване.

Законовите нормативи забраняват пряк контакт с третираните отпадъчни води. Ето защо не се допуска поливане със спринклери. Подземното напояване на декоративни градини не е забранено. Използването на пречистената вода за поливане на растения, предназначени за пряка човешка консумация е забранено.

Do you need more information or do you have another question?

Talk to your local product product specialist.

Често задавани въпроси

Закупуване на система за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Инсталиране на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Използване на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Поддръжка на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK