Колко често трябва да се променя медиата?

BIOROCK отговор:

Честотата на подмяна на торбичките с минерална медиа може да се намери в ръководството за потребителя; Ние посочваме средна продължителност на живот от 10 години.

Тази продължителност е индикативна и има за цел да обърне внимание на потребителите относно необходимата поддръжка на тяхната система BIOROCK.

Имаме модули, които са работили в продължение на повече от 20 години в Северна Европа и все още работят изключително добре с оригиналните торби медиа. Това показва, че при ефективен мониторинг животът на медиата може да бъде над 10 години.

Медиата, базирана на минерална основа, е инертен материал, не се влошава във времето и запазва характеристиките си, ако системата се обслужва редовно.

В препоръките за поддръжка, в случай, че не е имало необичайно замърсяване, Ви препоръчваме да извикате специалист по подръжката, който да извършва услуги на всеки 5 до 10 години, състоящи се в свалянето на торбите медиа, изплакването им, разбухването им (като се аерират) и съответно тяхнята подмяна, в случай на необходимост.

Do you need more information or do you have another question?

Talk to your local product product specialist.

Често задавани въпроси

Закупуване на система за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Инсталиране на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Използване на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Поддръжка на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK