Какво трябва да направя, ако системата ми не е активна за една година?

BIOROCK отговор:

Ако вашето жилище няма да бъде използвано за една година, не се налага да изпразвате първичния утаител; Необходимо е да отстраните само мазнините.

Когато Вашият модул не работи, мазнините се втвърдяват и това би могло да доведе до запушване на първичния утаител.

Do you need more information or do you have another question?

Talk to your local product product specialist.

Често задавани въпроси

Закупуване на система за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Инсталиране на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Използване на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Поддръжка на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK