Какво трябва да бъде разстоянието между първичния утаител и биореактора?

BIOROCK отговор:
Препоръчваме разстояние между първичния утаител и пречиствателния модул от минимум 1 метър в инструкциите ни, за да оставим достатъчно място за инсталиране на връзките. От друга страна трябва да се спазва дълбочина на пълнене 30 см.

Въпреки това, можете да преместите пречиствателния модул, докато се получи необходимия наклон, за да се осигури гравитачно постъпване на отпадъчните води. Препоръчваме да използвате повдигащи съоръжения (помпи) в случай на необходимост.

Do you need more information or do you have another question?

Talk to your local product product specialist.

Често задавани въпроси

Закупуване на система за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Инсталиране на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Използване на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Поддръжка на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK