Каква дължина трябва да има отвеждащия колектор до заустването на отпадъчните води?

BIOROCK отговор:

За изследване на замърсените отпадъчни води се черпи информация от изхода от пречистените води, които излизат от пречиствателния модул. Разглеждат се всички конфигурации и избраното решение зависи от естеството на замърсяването, решението на местните власти и техническите изисквания на инженерния отдел.

Do you need more information or do you have another question?

Talk to your local product product specialist.

Често задавани въпроси

Закупуване на система за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Инсталиране на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Използване на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Поддръжка на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK