Трябва ли да се използва бактериален активатор при активиране на системата?

BIOROCK отговор:

Компактната система за пречистване BIOROCK се състои от първичен утаител и пречиствателен модул. Бактериите се развиват бавно и естествено в първичния утаител при липса на кислород (анаеробни условия). Добавянето на активиращи продукти не е необходимо. В края на първата година производството на утайки ще намалее значително. При почистване на септичния резервоар, специалистът оставя малко количество от отпадъчните води в долната част, за да позволи по-бързо стартиране на пречиствателния процес. Никакъв продукт, под каквато и да е форма, не трябва да се добавя към пречиствателния модул.

Do you need more information or do you have another question?

Talk to your local product product specialist.

Често задавани въпроси

Закупуване на система за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Инсталиране на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Използване на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Поддръжка на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK