CE тестове

Част 1: Първични утаители (резервоари)

Quality productПървичните резервоари BIOROCK са тествани за ефективност в PIA, гр. Аахен, Германия.

Хидравлична ефективност 99.86%.

Декларация за съответствие (DoP) 12566-1

Част 3: Предварително сглобени или окомплектовани на място малки пречиствателни станции за битови отпадъчни води

Цялостните системи BIOROCK (Първичен утаител + Биореактор) са тествани за биологична ефективност в PIA, гр. Аахен, Германия и Certipro, гр. Мол, Белгия.

Ефект на пречистване
БПК5: 98.7 % (4 мг/л)
ХПК: 96.3 % (26 мг/л)
НВ: 99.3 % (3 мг/л)

Резултати от теста 12566-3: 2005+A1

Декларация за съответствие (DoP) 12566-3

Част 6: Предварително изработени модули за третиране на отпадъчни води от септични ями

Пречиствателните модули ECOROCK (реактори) могат също така да бъдат монтирани и след съществуващи Първични утаители (резервоари) или септични ями (след реконструкция).

BIOROCK сертификати и одобрения от различни страни

Нова Зеландия / Австралия

Модулите ECOROCK са преминали Националната местна програма за изпитване на отпадъчни води (OSET NTP), при тестване на заводски модули за пречистване на отпадъчни води за техните възможности (OSET TestFac) в Пречиствателна станция за отпадъчни води Rotorua City.

BIOROCK е сертифициран, че покрива изискванията за качество втора степен замърсяване на отпадъчните води по AS/NZS 1547:2012.

Европа

Модулите ECOROCK са тествани в PIA, гр. Аахен, Германия (Notified body 1739) и в Certipro в гр. Мол, Белгия, за "Малки системи за пречистване на отпадъчни води до 50 ЕЖ". Модулите са преминали тестовете за Водонепропускливост и Конструктивна устойчивост (crush test and pit test).

Одобрения от Германия

BIOROCK има 4 одобрения (DIBt Zulassungen, гр. Берлин) от Германия.
Модулите ECOROCK са одобрени като цялостна система (Първичен утаител + Биореактор) и по отделно за реконструкция (само за Биореактора).

Одобрения от Франция

Модулите BIOROCK са одобрени от Франция, като са съобразени с Аgrément National 2010-026.