BIOROCK MONOBLOCK

Plug & Play решение за пречистване на битови отпадъчни води

Пречиствателните станции MONOBLOCK са предназначени за жилища, постоянни и сезонни, които не са свързани или не могат да бъдат свързани към канализационната мрежа. Изключително компактните модулни пречиствателни станции (ПСОВ) са предварително комплектовани и готови за бърза и лесна инсталация. Системите от серията MONOBLOCK се предлагат с 2000 или 3000 литра обем на първичния утаител, както и с гравитачен (нисък) или помпажен (висок) изход.

Малки пречиствателни станции BIOROCK

Пречистване на жилищни битови отпадъчни води - Реконструкция на септични ями.

BIOROCK предлага пълна гама от компактни пречиствателни станции за отпадъчни води, представени в системи от 4, 5, 6, 8, 12, 18 и 30 човека. Модулите могат да бъдат комбинирани, с цел обслужването на по-големи обекти (MULTIROCK).

Първични утаители BIOROCK

Първични утаители за монтаж пред Пречиствателните модули - Биореактори

BIOROCK предлага широка гама от първични утаители с капацитет от 2000 литра до 50000 литра. В случай на необходимост, капацитетът може да се увеличи, като резервоарите се монтират последователно или успоредно.

Аксесоари

Аксесоари за монтаж и поддръжка на системите BIOROCK

BIOROCK предлага пълна гама от допълнителни части за монтаж и поддръжка на модулите BIOROCK:

  • Удължители получени по метода на ротационното леене за по дълбок монтаж на нашите модули.
  • Самостоятелни шахти за вземане на проби - безшевни с по-ниски инсталационни разходи.
  • Самостоятелни помпени шахти - безшевни с по-ниски инсталационни разходи.
  • Пълна "Система за заустване на водите на високи нива", оборудвана с комплект надеждни, висококачествени помпи.
  • Капаци
  • Комплекти за закрепване на трудни места (мокри помещения и т.н.).
  • Система за управление на отпадъчните води, разработена за модулни инсталации BIOROCK MULTIROCK.