С цел осигуряване на устойчиво развитие, компанията BIOROCK е разработила пречиствателна станция за битови отпадъчни води, която не се нуждае от електричество или химически материали за да работи. Избора за инсталирате на пречистванелна станция BIOROCK е обосновано решение за опазване на околната среда.

Изборът на продукт, който предлага трайно решение на проблема с изхвърлянето на отпадъци е ключов фактор в опазването на околната среда. Строителният пазар е наясно с необходимостта от екологично устойчиви решения на въпроси като пречистване на отпадъчните води и заустването на отпадъчните води от канализационните мрежи. Налице е ясна промяна към отговорни и устойчиви продукти. Пречиствателните системи BIOROCK са признат лидер в този бързо променящ се пазар.

Традиционна технология & BIOROCK

Електрическите пречиствателни станции за жилищни отпадъчни води използват електическа мощност за аериране на суровите води. На пазара съществуват много техники за пречистване на отпадъчни води от жилищни и търговски обекти:

RBC или системи за пречистване на жилищни отпадъчни води тип “Ротационен биологичен контрактор”: Електро двигател върти полупотопени дискове през канализационната отпадъчна вода на пречиствателната станция. По повърхността на потопените в отпадъчната вода дискове се развиват аеробни бактерии; аеробната фаза на процеса на пречистване протича, когато бактериите поемат кислород, докато полупотопените дискове са извън водата.

SBR или системи за пречистване на жилищни отпадъчни води тип “Биореактор с периодично действие: Тази традиционна технология включва автоматика, въздуходувки или дифузори, които доставят въздух под формата на "мехурчета", преминаващ през отпадъчната вода, подлежаща на пречистване. Някои SBR системи за пречистване на жилищни отпадъчни води използват медии, които се добавят към суровите води в рамките на "биозоната" на резервоара. В този случай, системата се нарича SAF, Потопен Аериран Филтър.

Друга техника, включваща помпи, които разпръскват суровите води върху "медиа", чиято повърхност е "колонизирана" от необходимите бактерии за пречистване на отпадъчните води. Суровата вода се аерира докато се разпръсква върху повърхността на "медиата". Тази технология изисква електроенергия за аеробната фаза на процеса на пречистване на отпадъчни води, тъй-като се изискват помпи.

Тези, изискващи електрическа енергия, техники за пречистване на отпадъчни води имат високи разходи за въвеждане в експлоатация, текущи разходи (сервиз, подмяна на резервни части) и потребление на електроенергия.

Нашата жилищна система за пречистване на отпадъчни води е тип "биофилтър".
Този тип пречиствателни станции използват различни видове филтрираща "медиа". Тази "медиа" е от съществено значение за ефективното пречистване на битовите отпадъчни води, тъй като позволява на необходимите бактерии да растат и разграждат замърсителните вещества. Някои производители разчитат на органични видове медии, като кокосови влакна или орехови черупки. Тези органични видове медии се нуждаят от скъпа поддръжка и честа подмяна, тъй като те са био-разградими и се разграждат с течение на времето.

 

Резултати от BIOROCK тест:

Свали резултатите от BIOROCK теста

Пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Ние от BIOROCK сме разработили специален медиен материал за нашата технология за пречистване на жилищни отпадъчни води. Нашата медиа е силно устойчиви на разграждане и остава изключително стабилна за дълъг период от време. Тя изисква малка поддръжка и гарантира уникални резултати на пречистване. Тази медиа е разработена специално за BIOROCK и посветена на пречистването на мръсни отпадъчни води.

Ние развиваме и подобряване нашите медии непрекъснато през последните 25 години.

BIOROCK гарантира, че най-малко 98% от материалите, използвани в производството могат да се рециклират, така че, монтажниците, инженерите по поддръжката и собствениците могат да бъдат сигурни за опазването на околната среда през целия жизнен цикъл на BIOROCK продуктите. Медиата BIOROCK е екологична и подлежаща на рециклиране 100%.

Нашият опит в индустрията и удовлетворението на нашите международни представители и сертифицирани мрежи от местни изпълнители са доказателство за този дългогодишен опит. BIOROCK предлага уникално, екологично и икономично решение за пречистване на отпадъчните води в сравнение с традиционните техники за пречистване, описани по-горе.

BIOROCK е в съответствие с Европейските и Британските стандарти, Строителните регулации и Е.А. Указания за предотвратяване на замърсявания.