MULTIROCK
Биореактори за малка пречиствателна станция за отпадъчни води до 300 човека

MULTIROCK: Пречиствателни модули ECOROCK - паралелно инсталиране.

При успоредно инсталиране на пречиствателните модули ECOROCK-5000 могат да се обслужат и по големи обекти: 60, 90, 120, 180 (ЕЖ) и т.н..

Модулите ECOROCK-5000 могат да бъдат монтирани паралелно след първичния утаител. След първичния утаител следва "Камера за контрол на потока" (FCC) и Система за разделяне на потока (SB). FCC действа като "изравнителен резервоар", за да подаде залпово потока през SB и гарантира равномерно протичане през всеки един от модулите BIOROCK. Комбинации от няколко SB се използват, в случай на разделяне на потока при паралелно инсталиране на повече от 3 модула (биореактора).

Революционна Технология

Модулите BIOROCK са комплектовани пречиствателни станции за битови отпадъчни води (ПСОВ), осигуряващи качество съвместимо с най-високите стандарти. Технологията на биологично пречистване не изисква никакво електричество или движещи се части. В резултат на това; разходите за поддръжка и експлоатация на пречиствателните станции са особено ниски и надеждността е максимална. Модулите са изградени в трайни HDPE резервоари с леки, нископрофилни капаци за достъп. ПСОВ се доставят като пълен комплект за по-лесно инсталиране. Модулите BIOROCK използват уникална фиксирана технология биофилм със специфични функции, за да се постигне пречиствателен ефект без отделяне на миризми, до ниво подходящо за напояване или повторно използване като "техническа вода". Благодарение на високото качество на пречистените води, при необходимост, те могат да бъдат заустени в приемник "чувствителна зона".

MULTIROCK

Капацитет
Капацитет ЕЖ >30 жители

Искате да знаете повече?

Jörg Reder е наш Commercial Manager International и той ще Ви отговори веднага на всички Ваши технически и търговски запитвания.

Можете да се свържете с Jörg по телефона, просто се обадете на телефон +352 26 65 00 26 35 или използвайте формата, за да му изпратите съобщение.

или използвайте Skype!

Кликнете тук за Skype Jörg (Телефоните и Skype са достъпни само през работно време)

All fields are mandatory