ECOROCK-1000
Биореактор за малка пречиствателна станция за отпадъчни води до 6 човека

Малка пречиствателна станция предназначена да обслужва до 6 човека (Е.Ж.) (*).

ЕCОROCK-1000 е биореактор за малка пречиствателна станция за отпадъчни води

Пречиствателният модул ECOROCK-1000 е компактен биореактор с биофилтър за реконструкция на съществуващи изгребни ями или други налични резервоари. Биореакторът е предназначен да пречиства отпадъчните води до 6 човека в домашни условия, при минимален обем на първичният резервоар от 3000 литра. Системата ECOROCK-900 функционира като ПСОВ на две нива. Суровите отпадъчни води първоначално постъпват в първичен утаител, за да се осигури предварително разделяне и първоначално разграждане на органичните твърди вещества. След това отпадъчната вода преминава през филтър за отпадъчни води, преди да постъпи в пречиствателния модул ECOROCK, където протича процес на аеробно филтриране.

(*) В зависимост от изискванията за качество на отпадъчните води, в някои случаи е възможно пречиствателния модул да поеме повече от официално предвидените еквивалент жители (Е.Ж.)

Биологично пречистване

Следващото ниво на процеса се дефинира от медиата BIOROCK. Медиата BIOROCK е третирана предварително с ензими, за да се постигне бързо стартиране и да се стимулира растежа на правилния тип бактерии; Тези бактерии колонизират медиата в големи количества и бързо разграждат органичните отпадъци. Философията на пречистването на отпадъчните води се базира на аеробно / анокси биологично разграждане и филтриране. Предимството на технологията BIOROCK допълнително се характеризира с - минимални изисквания за поддръжка и възможност за обработка на периодични (сезонни) товари. (Например ваканционни домове, хижи, къмпинги и т.н.)

Революционна Технология

Модулите ECOROCK са комплектовани пречиствателни станции за битови отпадъчни води (ПСОВ), осигуряващи качество, съвместимо с най-високите стандарти. Технологията на биологично пречистване не изисква никакво електричество или движещи се части. В резултат на това; разходите за поддръжка и експлоатация са особено ниски и надеждността е максимална. Модулите са изградени в трайни HDPE резервоари с леки, нископрофилни капаци за достъп. ПСОВ се доставят като пълен комплект за по-лесно инсталиране. Модулите BIOROCK използват уникална фиксирана технология с биофилм със специфични функции, за да се постигне пречиствателен ефект без отделяне на миризми, до ниво подходящо за напояване или повторно използване като "техническа вода". Благодарение на високото качество на пречистените води, при необходимост, те могат да бъдат заустени в приемник "чувствителна зона".

ECOROCK-1000

Капацитет
Капацитет ЕЖ 6 жители
Капацитет 900 литри
Параметри
Диаметър 1000 мм
Дължина 1102 мм
Ширина 1102 мм
Height 2000 мм
Тегло 189 кг
Първичен утаител 3000 литри
Отвори 1000 мм